Κυριακή, 1 Απριλίου 2012

Cute Strawberry nail EASY Tutorial

Hello :) I hope i liked my previous posts.....Today im gonna do a super cute Strawberry Nail Tutorial :)
Here's the Video....

First Paint all of your nails Red!!!

Then with your wight liner zik zak lines 
Then fill them in :)


Then Fill them with yoyr thin liner green Finally make yellow thin yellow lines with your yellow thin liner

                                                             
That's it :) Very easy.......


<3                                                          That's it :) thanx for watching :)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου